Identiteit op Samenlevingsschool "De Ravelijn"


De Ravelijn is een samenlevingsschool, wat betekent dat er een nieuwe onderwijsvorm en levensbeschouwelijke visie gevraagd wordt. Het denken vanuit de openbare of christelijke grondslag maakt plaats voor het denken vanuit een gemeenschappelijk toekomstperspectief. Dit is niet mogelijk zonder kennis op te doen over verschillende levensovertuigingen. Vanuit het hart mag gesproken worden over een eigen levensovertuiging. Deze kennis leidt tot gesprek en dialoog. Vanuit die eigen levensovertuiging kan de ander tegemoet getreden worden, zonder die overtuiging aan de ander op te willen leggen.
 
Kernwaarden als vreugde/plezier, ontwikkeling/groei/eigenaarschap, vertrouwen/respect en communicatie/openheid worden vanuit verschillende perspectieven centraal gesteld. De waarden blijven hetzelfde; echter de één benadert ze vanuit het geloof; de ander vanuit mensenrechten en een derde vanuit zichzelf.
Onze leerlingen leren de basiskennis en vaardigheden die ze nodig hebben om later actief mee te doen in de samenleving. In hun basisschoolperiode gaan onze leerlingen op zoek naar hun eigen identiteit, onder andere door vanaf groep 3 de keuzemogelijkheid te bieden voor HVO (humanistisch vormingsonderwijs) en GVO (godsdienstig vormingsonderwijs - protestant christelijk). 

Een week ziet er als volgt uit:
Vanuit verhalen uit de methode 'Kleur op School' komen onze leerlingen in aanraking met dilemma’s en zingevingsvraagstukken die verbonden zijn met het menselijk bestaan. Ze nodigen uit tot nadenken, gesprek, bewustwording en meningsvorming. Elkaars verhalen worden besproken en de leerlingen worden uitgedaagd te denken zonder conclusies te trekken over wat goed of fout is. Op deze manier leren onze leerlingen wat ze belangrijk vinden en hoe anderen denken. Dit helpt hen te ontdekken wie ze zijn, wie ze willen zijn en hoe ze zich verhouden tot samenleving.
 

Identiteitscommissie

Op onze school heeft de Identiteitscommissie een belangrijke plaats. Zij waarborgt de kwaliteit op het gebied van identiteit en denkt en beslist mee over de goede invulling van de identiteitsvorming bij ons op school. Voor meer informatie zie identiteitscommissie onder het tabblad ouders of klik hier.