Overige informatie


Schoolgidsbijlage 2023-2024
Schooltijden
Vakantierooster en extra vrije dagen
Afspraken voor veiligheid rondom school
Omgang sociale media en internet
Protocol vervoer leerlingen
Vakantie- en verlofregeling
Informatievoorziening vanuit school
Ziekte bij leerlingen of leerkrachten
 

Overige informatie