Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 


Oudercommissie


De Ravelijn heeft een actieve oudercommissie, welke zich bezig houdt met het organiseren en ondersteunen van activiteiten op school, te denken valt aan een schoolreisje, het schoolkamp, het Sinterklaasfeest of de Kerstviering.

Om al deze activiteiten mogelijk te maken, wordt aan de ouders per kind jaarlijks een bijdrage in de kosten gevraagd. Deze bijdrage wordt zo laag mogelijk gehouden en is kostendekkend. Hoewel het om een vrijwillige bijdrage gaat, zal het u duidelijk zijn dat bovengenoemde activiteiten alleen georganiseerd kunnen worden als de bijdrage ook daadwerkelijk wordt voldaan. In het kader van wetgeving heeft onze school een regeling opgesteld voor de vrijwillige ouderbijdrage.

Voor meer informatie zie oudercommissie onder het tabblad 'ouders' >> Oudercommissie.