Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Scholengroep


Per ingang van het schooljaar 2018-2019 werken de Arcadescholen in zogenaamde scholengroepen. Onze school maakt onderdeel uit van de Scholengroep ‘De Driehoek’. In de groep zijn verder de Prinses Irene in Gramsbergen, Cantecleer uit Kloosterhaar en De Regenboog in Slagharen ondergebracht.

Erwin Breukelman is op directieniveau verantwoordelijk voor de vier scholen.
Annita Post werkt op OBS Cantecleer en OBS De Regenboog als locatiecoördinator, Lisa Habing werkt op OBS Prinses Irene als locatiecoördinator en Harmke Timmer werkt bij SLS De Ravelijn als locatiecoördinator.