Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Onderwijsstichting Arcade


Onze school is onderdeel van Onderwijsstichting Arcade. Dit is een onderwijsinstelling voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. De stichting geeft actief vorm aan de kenmerken van openbaar onderwijs. 
 
Onder Onderwijsstichting Arcade vallen 25 basisscholen. Het College van Bestuur van Arcade houdt zich bezig met management met betrekking tot het organiseren van middelen en voorwaarden; materieel, financieel en juridisch. Het bovenschools strategisch beleidsplan is hierin leidend. Het College van Bestuur is belast met de dagelijkse leiding van Arcade. Samen met de directeuren van de scholen vormt zij het directieberaad. De Voorzitter geeft vorm en inhoud aan bovenschools onderwijsbeleid en wordt ondersteund door het stafbureau van de stichting. 

Klik hier voor de website van Arcade >>