Informatie


Kennismakingsbezoek

Voor de meeste ouders begint de oriëntatie op een basisschool als hun kind drie jaar wordt. Allereerst kunt u natuurlijk op deze website terecht. Alle informatie over onze school is hierop te vinden. Daarnaast nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsbezoek en rondleiding. U kunt hiervoor een afspraak maken met Erwin Breukelman. U kunt bellen naar de school, te bereiken op het telefoonnummer 0524-562174 of een mail sturen naar: directie@slsderavelijn.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
 

Aanmelden & inschrijven

Als gevolg van de wet op het Passend Onderwijs is de regelgeving veranderd. Dit betekent dat we bij plaatsing van een kind op school met twee formulieren werken:

Het aanmeldingsformulier en het inschrijfformulier.

De aanmelding van een leerling wordt beschouwd als vooraanmelding. Dit betekent dat de school, n.a.v. het door ouders/verzorgers ingevulde aanmeldingsformulier, beoordeelt of zij kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling. Vervolgens worden ouders indien noodzakelijk uitgenodigd voor een vervolggesprek.
Indien overgegaan wordt tot plaatsing van de leerling worden de ouders verzocht het inschrijfformulier in te vullen en wordt uw kind ingeschreven op "De Ravelijn".

Na de inschrijving mag uw kind een paar keer (wij gaan uit van zo'n 5 wenmomenten) komen meedraaien in de groep om kennis te maken met de basisschool. Zodra uw kind vier is mag hij/zij 'echt' naar school en dagelijks meedraaien in het onderwijs.

In het traject van het aanmelden komt/komen de leerkracht(en) van groep 1-2 graag op bezoek bij u thuis om nader kennis te maken met u en uw kind(eren). Tegelijkertijd is dit een mooie gelegenheid voor uw kind om te laten zien waar hij/zij woont. Deze afspraak zal de leerkracht met u maken.

Ingevulde formulieren kunnen worden gemaild naar: directie@slsderavelijn.nl of ingeleverd worden op school bij de directeur; Erwin Breukelman.


Wij ontmoeten u graag op onze moderne samenlevingsschool op het platteland!