Ouderportaal ParnasSys


ParnasSys is een webbased leerlingvolg- en leerlingadministratiesysteem. In dit digitale programma houdt de school de gegevens van de leerlingen en de voortgang bij. Wij vinden het belangrijk om informatie met ouders/verzorgers te delen om zodoende samen een vangnet voor onze leerlingen te vormen.

Via het ouderportaal van ParnasSys kunnen ouders de gegevens en vorderingen van hun kind(eren) inzien. 
Klik op de link hieronder om in te loggen op het ouderportaal van ParnasSys.
 


In het ouderportaal kunnen ouders de personalia, de absenties, de methodegebonden toetsscores en de scores op de landelijke toetsen (Cito) van hun kind(eren) volgen.