Onze school 


SLS "De Ravelijn" is ontstaan uit een fusie tussen OBS Den Velde en CBS ’t Kompas uit Radewijk en bestaat sinds 1 augustus 2019.
Wij zijn een samenlevingsschool, wat wil zeggen dat wij noch christelijk, noch openbaar zijn. Onze school is één van de 27 basisscholen van Onderwijsstichting Arcade, en tegelijkertijd de enige samenlevingsschool.

De Ravelijn staat in een prachtig groen gebied in het buurtschap Den Velde - Radewijk - Loozen in de gemeente Hardenberg. De school wordt bezocht door 74 leerlingen uit Radewijk, Den Velde, Loozen en omgeving. Ook komen er leerlingen uit Duisland (Wielen, Emlichheim en Laar). Hieruit blijkt wel dat onze school een belangrijke streekfunctie vervult.
 

Waar staat de naam “De Ravelijn” voor?

RA staat voor Radewijk
VE staat voor Den Velde
LIJN staat voor de verbinding
 
Een ravelijn is een buitenwerk van een vesting en dient ervoor om een stad te beschermen.

Leerlingen en ouders uit het buitengebied maken zich samen met het team sterk door krachten te bundelen om een veilige leeromgeving te creëren voor ieder kind.

 

 

Waar staan wij voor?

(Missie / Kernwaarden)
Samenlevingsschool “De Ravelijn” is een professionele leeromgeving waar leerlingen, ouders en het team zich veilig voelen en waar wederzijds vertrouwen de basis is voor ontwikkeling.
 
Wij staan voor openheid en eerlijkheid en zien het welzijn en plezier bij onze leerlingen als belangrijke bouwstenen voor groei. Om de leerlingen optimaal te ontwikkelen zetten wij in op het eigenaarschap bij onze leerlingen en bij ons team. Wij stimuleren beide partijen om bewust te zijn van hun eigen talenten en daar gebruik van te maken. In gezamenlijkheid leren is waar wij voor staan, dus met én van elkaar.
 
Wij communiceren en handelen met respect voor elkaar om onze doelstellingen te realiseren.
 
Uniek aan onze plattelandsschool is dat wij een plek zijn waar de gemeenschap Radewijk, Den Velde, Loozen en omgeving bijeenkomt. Wij zijn een goede afspiegeling van de samenleving, waar ruimte is voor de kleuring aan een eigen identiteit.

 

Welke ontwikkelingen zien wij voor ons de komende jaren?

(Visie / Ambities)
SLS “De Ravelijn” is toekomstgericht en daarom wil onze school mee in de ontwikkelingen in het onderwijs. Om mee te gaan in de ontwikkelingen wil de school het onderzoekend leren en wetenschap en technologie integreren in de zaakvakken gedurende de basisschoolperiode.
Daarnaast is het team van mening dat kennis een basis is die aangereikt moet worden gedurende de basisschoolperiode. Om dit in te richten wordt het directe instructiemodel voor de basisvakken ingezet (rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, taal en spelling).
 
Talentontwikkeling staat bij ons hoog in het vaandel, hierdoor zijn alle leerkrachten gecertificeerd ‘Talentenfluisteraar’. Er wordt onderzoek gedaan naar de leerstijlen van het een individu en er worden talentgesprekken gehouden. In de kind-oudergesprekken komen de talenten van leerlingen ook aan de orde. Om de basiskennis, het eigenaarschap van het eigen leerproces en talenten te ontwikkelen, wil onze school gaan werken met portfolio’s en persoonlijke leerlijnen.
 
Typen hoort in onze ogen tot de ICT-basisvaardigheden, daarom wil het team in de bovenbouw, naast het schrijven, ook typeles als vast onderdeel in het curriculum.
 
Duurzaamheid is belangrijk op De Ravelijn, dus wordt voor een duurzaam gebouw gegaan. Een gedeelte van het plein zal ingericht worden als “Groen Schoolplein”. Wat hierbij past is het vignet “Gezonde School” waar het team naartoe wil werken in de komende jaren.
 
Er vindt een nauwe samenwerking plaats tussen de kinderopvang (Kinderwereld) en onze school. De ambitie is om deze samenwerking uit te breiden met TSO, BSO en 0 tot 12 onderwijs.

 

Samenlevingsschool “De Ravelijn”
Een veilige plek om te groeien naar wie jij wilt zijn!